Subskrypcja się skończyła
Premium
Przypomnij mi później
1074
Wersja 1.01 od 05.05.22

Polityka prywatności

Rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsze rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych określa, w jaki sposób my, CYBERSHOKE.NET, jesteśmy Operatorem i Administratorem Twoich Danych Osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Unii Europejskiej, przetwarzamy Twoje Dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową https://cybershoke.net („Witryna”) i korzystasz z naszej Usługi. 
Niniejsze rozporządzenie dotyczące przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania do witryn, aplikacji lub usług, które nie należą do nas lub nad którymi nie mamy kontroli. 
Przez Dane Osobowe rozumiemy wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować Cię jako osobę lub które mogą być z Tobą powiązane pośrednio, które możemy przetwarzać, gdy odwiedzasz Witrynę i korzystasz z Usługi. 
Informacje o administratorze danych 
CYBERSHOKE OÜ 
Rej. numer: 16387544 
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117 
E-mail: [email protected] 
Dane użytkowe: 
Kiedy odwiedzasz naszą Stronę, zbieramy następujące dane: 
Adres IP i informacje o lokalizacji (kraj, miasto itp.) Informacje o urządzeniu (rozmiar ekranu, system operacyjny, informacje o przeglądarce) Informacje o systemie operacyjnym (nazwa, wersja, język) Twoje preferencje, jeśli takie istnieją (na przykład język) Informacje przesyłane w formie wiadomości na czacie online ze wsparciem technicznym Przetwarzamy również anonimowe dane, zagregowane lub nie, w celu analizy i opracowania statystyk związanych z przyzwyczajeniami, wzorcami użytkowania i danymi demograficznymi klientów jako grupy i / lub jednostek. Takie anonimowe dane nie pozwalają na identyfikację użytkowników, do których należą. Możemy przekazywać anonimowe dane, zagregowane lub nie, stronom trzecim. 
Szczegóły Konta: 
Są to dane osobowe gromadzone i wykorzystywane przez nas do rejestracji i wejścia na Stronę.

Przeniesienie Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy danych osobowych. Możemy ujawnić Dane osobowe następującym stronom: dostawcom hostingu, utrzymania i bezpieczeństwa zatrudnionym przez nas do obsługi Witryny; agencje rządowe, w tym organy podatkowe i policja; firmom świadczącym usługi analityczne – Google Analytics, Amplitude; naszym spółkom powiązanym, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Przechowywanie danych

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Witryny i Usługi, przeprowadzania konkursów i ankiet, przetwarzania informacji zwrotnych, wypełniania naszych zobowiązań i ochrony naszych uzasadnionych interesów lub przez okres Twojej zgody, jak określono w niniejszym dokumencie. Na Twoje żądanie usuniemy i/lub zanonimizujemy Twoje Dane Osobowe bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 30 dni, tak aby przestały Cię identyfikować, chyba że mamy podstawę prawną lub wymóg przechowywania niektórych Danych Osobowych, w tym: 
W przypadku nierozwiązanego problemu związanego z Twoim kontem, na przykład nierozwiązanego roszczenia i/lub sporu, zachowamy niezbędne Dane osobowe do czasu rozwiązania określonego problemu; Jeśli musimy zachować Dane Osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, podatkowych i/lub innych, będziemy przechowywać niezbędne Dane Osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo; Gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak zapobieganie oszustwom i/lub zapewnienie bezpieczeństwa naszych użytkowników.

Twoje prawa

Prawo dostępu do swoich danych osobowych 
Masz prawo zażądać kopii swoich Danych Osobowych i/lub informacji o sposobie przechowywania Twoich Danych Osobowych i/lub usunięcia Twoich Danych Osobowych, wysyłając nam pisemny wniosek w dowolny możliwy sposób. Prawo do sprostowania 
Masz prawo poprosić nas o zmianę niektórych Twoich Danych Osobowych i/lub poprawienie Twoich Danych Osobowych, jeśli są one niedokładne.

Żądanie usunięcia danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli całość lub część Twoich danych osobowych, na przykład, jeśli: 
nie są już potrzebne do jakichkolwiek celów przetwarzania podstawą prawną ich przetwarzania była zgoda brak prawnie uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu Danych Osobowych zostały wykorzystane w celach marketingowych 
Prawo do sprzeciwu 
● Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją 
● Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego 
Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania 
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Korzystając z tego prawa, możesz poprosić nas o ręczne sprawdzenie Twoich Danych Osobowych, ponieważ uważasz, że automatyczne przetwarzanie Twoich Danych Osobowych może nie uwzględniać Twojej wyjątkowej sytuacji.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo poprosić nas o dostarczenie Ci kopii Twoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. xml, csv). Ponadto masz prawo zażądać od nas przeniesienia tych Danych Osobowych bezpośrednio do innego administratora.

Prawo do złożenia reklamacji

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w którym zwykle mieszkasz, pracujesz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] 
Naruszenie praw podmiotów danych osobowych 
Naruszenie praw podmiotów danych osobowych może, o ile nie zostanie wyeliminowane w odpowiedni i terminowy sposób, prowadzić do fizycznego, materialnego lub niematerialnego zagrożenia dla Twoich praw i wolności. Dlatego też, gdy tylko dowiemy się o naruszeniu Twoich praw, niezwłocznie zawiadomimy o tym organ uprawniony do ochrony Danych Osobowych, a w miarę możliwości nie później niż w ciągu 72 godzin od powzięcia wiedzy, jeżeli nie będziemy w stanie wykazać , zgodnie z zasadą rozliczalności, zgodnie z którą jest mało prawdopodobne, aby naruszenie Danych Osobowych skutkowało zagrożeniem dla Twoich praw i wolności. Jeżeli takie zawiadomienie nie może zostać odebrane w ciągu 72 godzin, zawiadomienie musi zawierać przyczyny opóźnienia.

Dane osobowe dzieci

Nie zbieramy świadomie ani nie zabiegamy o Dane Osobowe od użytkowników poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że przetwarzamy Dane Osobowe użytkownika poniżej 16 roku życia, niezwłocznie usuniemy konto i powiązane Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem . Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i uważasz, że mogliśmy przetwarzać jakiekolwiek Dane Osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia, skontaktuj się z nami. Dla celów niniejszego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych dziecko oznacza każdą osobę w wieku poniżej 16 lat.

Transgraniczny transfer danych

Realizujemy transgraniczne przekazywanie Danych Osobowych. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium państw obcych, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych osobowych odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą podmiotu danych osobowych lub w celu wykonania umowy, której stroną jest użytkownik , a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami o danych osobowych. Podejmujemy niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przekazywanych danych osobowych, jak również organizujemy przekazanie danych osobowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

Ciasteczka

W celu udostępniania Ci Serwisu i naszej Usługi, zapamiętywania Twoich ustawień, analizowania funkcjonalności i śledzenia Twoich zainteresowań używamy Cookies - małych plików wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na Twoim urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam zidentyfikować Twoje urządzenie podczas odwiedzania Witryny, zapisać Twoje ustawienia i preferencje oraz chronić Twój dostęp do Witryny. Ponadto pliki cookie pomagają nam wyświetlać reklamy, które mogą Cię zainteresować.

Jakich plików cookie używamy i dlaczego

Te pliki cookie są niezbędne, abyśmy mogli obsługiwać Witrynę zgodnie z Twoimi żądaniami. Obejmują one również pliki cookie identyfikacji i uwierzytelniania (pozwalają nam utrzymywać Cię zalogowanym podczas sesji), Preferowane (pozwalają nam zapamiętać Twoje wybory, takie jak język) oraz Pliki cookie bezpieczeństwa (pozwalają nam zabezpieczyć Twoje połączenie). 
Analityczny 
Te pliki cookie umożliwiają określenie wydajności Witryny, różnych ustawień w różnych regionach. Są one również wykorzystywane do oceny, badania i poprawy wydajności naszej Witryny, gdy uzyskuje się do niej dostęp z różnych urządzeń. Te pliki cookie zbierają informacje o najczęściej odwiedzanych sekcjach Witryny, pomagają nam analizować Twoje preferencje i ulepszać Witrynę. 
Marketing 
Te pliki cookie mogą służyć do personalizowania reklam zarówno w witrynie, jak i poza nią. Używane są również do oceny skuteczności reklamy (np. jakie działania wykonał użytkownik po obejrzeniu reklamy, czy kliknął w link, czy korzystał z platformy handlowej udostępnianej przez Serwis). Utrata lub wyłączenie plików cookie tej kategorii nie spowoduje anulowania reklamy, ale sprawi, że będzie ona mniej spersonalizowana. 
Używamy zarówno własnych, jak i zewnętrznych plików cookie. Pliki cookie stron trzecich są ustawiane przez strony trzecie, takie jak Google. 
Analityczne i marketingowe pliki cookie 
Aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie naszej Witryny i poprawić Twoje wrażenia z korzystania z naszej Witryny, korzystamy z następujących usług analitycznych i marketingowych: Google Analytics, Amplitude, Facebook Analytics, LogRocket łącznie zwanych „Usługami analitycznymi”. Usługi analityczne mogą rejestrować informacje, takie jak częstotliwość korzystania z Witryny, zagregowane dane dotyczące użytkowania i wydajności. Informacje o korzystaniu z naszych Witryn mogą być przesyłane i przechowywane na serwerach Usług analitycznych.

Jak wyłączyć pliki cookie

Wyłączenie plików Cookies może obniżyć jakość Twojej interakcji z Witryną. W każdej chwili możesz odwołać lub zmienić zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jeśli nie chcesz już otrzymywać plików cookie, możesz nimi zarządzać, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami: 
Możesz użyć ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby zaakceptować lub usunąć pliki cookie. Spowoduje to usunięcie wszystkich plików cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Aby odrzucić pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, użyj linków: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Safari (mobile), Android, Opera, Opera Mobile. 
Aby zrezygnować ze wszystkich marketingowych plików cookie, odwiedź stronę https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Jeśli chcesz zrezygnować z niektórych usług, skorzystaj z poniższych linków: Google Analytics, Facebook Analytics opt-out 
Na urządzeniu mobilnym system operacyjny może zapewniać dodatkowe opcje rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach lub resetowania identyfikatorów mobilnych w inny sposób. Możesz na przykład użyć opcji „Ogranicz śledzenie reklam” (na urządzeniach z systemem iOS) lub opcji „Zrezygnuj z reklam opartych na zainteresowaniach” (na urządzeniach z Androidem), aby ograniczyć sposób wykorzystywania informacji o korzystaniu z Twojej aplikacji do wyświetlania reklam kierowanych Twoje zainteresowania.

Zmiany niniejszego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Niezwłocznie opublikujemy wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu w Witrynie. Kontynuując korzystanie z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na zaktualizowane Oświadczenie. Zalecamy zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych przed rozpoczęciem korzystania z Witryny i Usługi oraz regularne sprawdzanie dostępności aktualizacji.